فروش ویژه

کانولا لیپوساکشن -6mm
کانولا لیپوساکشن -6mm
کانولا لیپوساکشن-5mm
کانولا لیپوساکشن-5mm
کانولا لیپوساکشن - 4mm
کانولا لیپوساکشن - 4mm
کانولا سوپرلاک -1/6 میلی متر -15 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/6 میلی متر -12/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/6 میلی متر - 10 سانتی متر
کانولا سوپرلاک-1/6 میلی متر -7/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/8 میلی متر -12/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/8 میلی متر -10 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/8 میلی متر -7/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/5 میلی متر -15 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/5 میلی متر -12/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/5 میلی متر -10 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/5 میلی متر -7/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/2 میلی متر -15 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/2 میلی متر -12/5 سانتی متر

همه وِیژه ها

ابزار جراحی و گروهبندی محصولات

آخرین اخبار و مطالب علمی ابزار جراحی

بخش تعمیرات ابزار جراحی

هزینه قطعات و خرید قطعات از داخل و خارج کشور را آموزش می‌دهند.
کارشناسان ما علاوه بر آموزش مباحث اصلی و تخصصی، به شما مهارت‌هایی نظیر ارتباط با مشتری،

آخرین اخبار و مطالب علمی ابزار جراحی

کالایی ثبت نشده است

جمع :0
قابل پرداخت :0
ثبت سفارش