ابزار جراحی

هوک آرتروسکوپی
اکارتور آبوگزر چنل فکی
اکارتور آبوگزر فکی
اکارتور آبوگزر فکی
تیغه اره کرانیاتومی
ست هیستروسالپنگوگرافی
ست هیستروسالپنگوگرافی
مارکر (رینگ) ماموپلاستی استیل 4طرفه
پمپ شیمی درمانی
پمپ درد
پمپ درد
ست نفرستومی
سوند دبل جی
نیدل بیوپسی بارد
ست اپی دورال
نیدل اسپاینال
کتتر مونت شفاف
کاتتر مونت آکاردئونی
لوله تراشه دبل لومن
لوله تراشه اسپیرال
لوله تراشه بدون کاف
لوله تراشه کافدار
فیلتر تراکستومی
فیلتر HME
فیلتر HME
فیلتر آنتی باکتریال
بن وکس
بن وکس
نخ بخیه سرکلاژ
نخ جراحی پی دی اس
نخ بخیه ویکریل
نخ جراحی مونوکریل
ست اپیدورال پروتکس
وج فیزیوتراپی
دستکش آنتی ویروس گامکس
گاید لوله تراشه
لارنژیال ماسک
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   ...    >      >>
کالایی ثبت نشده است
جمع :0
قابل پرداخت :0
ثبت سفارش