تیمی از دانشمندان یک ربات درمانی به اندازه دانه برنج ساختند

استفاده از میدان مغناطیسی جهت هدایت میکرو ربات

   تیمی از دانشمندان مؤسسه فناوری پزشکی در دانشگاه لوبک و مؤسسه فناوری پزشکی یک میکروربات به اندازه یک دانه برنج ساخته اند. متخصصانی از کلینیک رادیولوژی و پزشکی هسته‌ای و کلینیک نورورادیولوژی در مرکز پزشکی دانشگاه شلسویگ-هولشتاین (UKSH)، پردیس لوبک، از میدان‌های مغناطیسی در مدل استفاده کرد تا چنین میکرورباتی را از طریق شریان مغزی میانی انسان هدایت کند. این میکروربات تنها سه میلی متر طول و 1.2 میلی متر عرض دارد  که با استفاده از پرینت سه بعدی تولید شده و با یک لاک مغناطیسی پوشانده شده است. برای این پوشش، محققان از نانوذرات مغناطیسی که در موسسه فناوری پزشکی تولید می‌شوند، استفاده کردند. میدان‌های مغناطیسی چرخشی باعث چرخش و حرکت میکروربات به جلو می‌شوند. هانس شوونکه، رادیولوژیست اعصاب در UKSH گفت: ما مدلی از یک شریان مغزی میانی را از داده‌های بیمار ایجاد کردیم که به ما امکان داد میکروربات را با موفقیت به آنوریسم هدایت کنیم. این اولین قدم مهم قبل از کاربرد بالینی است.
منابع:
موسسه فناوری پزشکی در دانشگاه لوبک
موسسه فراونهوفر برای فناوری پزشکی فردی و سلولی IMTE
 
کالایی ثبت نشده است
جمع :0
قابل پرداخت :0
ثبت سفارش